OTBS-Tribal-Intensive-Workshop
Blog, Workshops

Tribal Bellydance Intensive Workout

Workshop 18 August 2012: OTBS has designed this special workshop as an introduction to the marvellous dance form called Tribal. The workshop is also useful to intermediate and advanced students who would like to refine their technique.

In this workshop we will work on targeting and strengthening the muscles used for achieving the open tribal posture, strong arms and clean body alignment.

After a brief warm up and discussion of posture, we will break down and drill core isolations and arm positions and patterns. The focus will be on creating smooth and fluid movements as well as sharp and articulated isolations. All of this to ear-catching and fun music that will get your hips going!

OTBS thinks that drilling is much more than standing in front of a mirror looking at the instructor. Therefore, we will be travelling across the floor as well as working in pairs and in groups.

You will leave this workshop with a stronger understanding of the technical foundations of Tribal and a desire to develop your newfound skills in ATS or Tribal Fusion classes!

Register for the workshop here

Tribal Bellydance Intensive Workout

Workshop 18 August 2012: OTBS har utarbeidet dette kurset som en introduksjon til Tribal. Anbefales også for mer erfarne elever som har lyst til å finpusse teknikken.

Vi jobber med den åpne tribal holdningen og sterke armer.

Etter en kort oppvarming og noen ord om holdning, blir de grunnleggende bevegelsene forklart. Fokus vil være på å skape flytende bevegelser i tillegg til skarpe isolasjoner. Alt dette til fengende musikk som får deg i bevegelse.

Vi i OTBS mener at det å drille bevegelser er mye mer enn å stå foran et speil og se på en instruktør. Derfor kommer vi til å bevege oss over gulvet samt jobbe i par og grupper.

Du vil gå fra dette kurset med en sterkere forståelse for det tekniske grunnlaget til Tribal og et ønske om å videreutvikle dine ferdigheter i ATS eller Tribal Fusion klasser!

Jorunn Sjølli
Blog, Workshops

Workshop: Slow – from head to toe

Workshop 21 July 2012: A fresh approach to Slow ATS® movements. This brand new workshop will focus on a selection of slow movements from the FCBD® repertoire and show you how to piece them all together with focus on footwork and turns.

Create mesmerizing slow movements from the Modern ATS® vocabulary filled with fluidity, control and grace from the feet and up. You will learn and drill techniques required to create stunning, strong and stylized slow movements for use in ATS® and any other dance style.

The first hour we will drill technique and the last hour is structured, improvised dancing with the use of formations, torque and directional shifts to make a much larger variety available for performance than just the individual combos. It’s like you get even more fun tools in your tool box!

Register for the workshop here

Workshop: Sakte – fra topp til tå

En frisk tilnærming til sakte ATS®-bevegelser. I denne splitter nye workshoppen tar vi for oss et utvalg av langsomme dansetrinn fra FCBD®-repertoaret og viser deg hvordan du kan sette dem sammen med fokus på fotarbeid og vendinger. 

Vi øver på hypnotiserende og langsomme Modern ATS®-kombinasjoner med fokus på flyt, kontroll og eleganse fra føttene og opp. Du vil lære teknikker for å lage imponerende, sterke og stiliserte bevegelser for bruk i ATS® og andre dansestiler.

Den første timen driller vi teknikk, og den siste timen er strukturert, improvisert dans med bruk av formasjoner og skifte av retninger for å lage en mye større variasjon ut av hver bevegelse enn bare den enkelte kombinasjonen. Det gir deg enda flere morsomme verktøy i verktøykassen!

Blog, Workshops

Shannon of Divine Chaos Tribal video clip

Sunday 17th June, a special guest teacher is making her first ever appearance in Norway with two exciting workshops to enrich your dance. Shannon of Divine Chaos Tribal is an established dancer and teacher in the US.

Not quite sure what to expect from Shannon’s workshops? Watch this excerpt from her instructional DVD. You can also get an idea of Shannon’s clear and easy-to-follow teaching style in this testimonial from Abigail, a long-time student of Shannon’s, sharing her experience in this post

Sign up before midday Friday to secure your spot. If you have any questions, don’t hesitate to get in touch at miriam@otbs.no.

We hope that you will take advantage of this opportunity to enrich your dance vocabulary, learn some new tricks with your skirt and sip some complimentary tea with us during the break!

Miriam Embla Oslo Tribal Bellydance School
Blog, Workshops

Tribal Fusion workshop: “Shake it to the east, shake it to the west!”

Welcome to a somewhat sweaty class of technique, drilling and cool combinations. We will, amongst other things, play with layering shimmies over slow and mid-tempo moves.

 • Time: Saturday 2. June 12:30-14:30
 • Instructor: Miriam Embla
 • Level: intermediate
 • Some experience in ATS, Tribal Fusion or another style of bellydance
 • Price:  kr. 250,-
 • Contact: miriam@otbs.no
 • Place: Studio Orient, Arbeidergata 4, Oslo

The focus will be on travelling steps, movements that get you from one end of the room (or stage) to the other in two shakes of a rabbits tale! In other words, a unmissable workshop for dancers who are tired of standing in place doing isolations!

The combinations are inspired by anything from Egyptian folk dance to Suhaila Salimpour technique, the common denominator always being the strong Tribal posture.

You will leave this workshop with stronger technique, increased body-awareness, and several new combinations to use in choreography or improvised performances.

Velkommen til en litt svett klasse med noe teknikk terping, masse drilling og flere kule kombinasjoner. Vi kommer, blandt annet, til å leke med “layering” av shimmies over sakte bevegelser og bevegelser i middels tempo.

Fokus vil i stor grad være på “travelling steps”, bevegelser som får deg fra den ene enden av rommet til den andre på null komma niks! Med andre ord en uunnværlig workshop for danseren som er lei av å stå på stedet og gjøre isolasjoner!

Kombinasjonene er inspirert av alt fra egyptisk folkedans til Suhaila Salimpour teknikk, hele tiden med den sterke Tribal-holdningen som fellesnevner.

Du kommer til å gå fra dette kurset med mer raffinert teknikk, økt kroppsbevissthet og flere nye kombinasjoner i ditt repertoar.

Denne workshoppen er eksklusiv og intim med et begrenset antall deltakere for å gi så tett oppfølging som mulig. Blir den fulltegnet, vil vi tilby å sette den opp igjen ved en senere anledning.

Kurs: American Tribal Style® Level 3 Movements & Concepts
Blog, Classes

6-ukerskurs i American Tribal Style® starter opp mandag 16. april 2012

ATS® Level 3 Movements & Concepts
Kreativitet, spontanitet, danseglede og dynamikk. Dette er ord som beskriver American Tribal Style® dans.

På dette 6-ukerskurset tar vi for oss moderne ATS® bevegelser og jobber med hvordan vi kommer inn og ut av disse slik at du får nye kombinasjoner til repertoaret ditt. Vi utforsker hvordan vi kan bruke energiflyten for å oppnå et rent og uanstrengt danseuttrykk med fokus på interessante, tette og intime gruppeformasjoner.

Det legges vekt på å ha et tydelig kroppsspråk med presis artikulasjon mellom bevegelse og rytme, samt å utvikle riktig holdning. Vi går gjennom enkle øvelser for å stimulere kreativitet og diskuterer elementene som skaper sterk scenetilstedeværelse, slik at både bevegelser, formasjoner, kombinasjoner og uttrykk blir gjennomarbeidet.

Du kommer til å gå fra dette kurset med nye og interessante formasjoner som gjør improvisasjonen enda mer dynamisk. Målet er å gi kursdeltakerne effektive verktøy for å lenke bevegelser sammen og lage egne kombinasjoner. Du vil også lære hvordan du oppnår kontraster i dansen ved å bruke frasering i musikken for å skape dynamikk.

Kurs: Tribal Fusion nybegynner
Blog, Classes

6-ukerskurs i Tribal Fusion starter opp mandag 16. april 2012

Tribal Fusion nybegynner
Slangeaktig, jordnær, eklektisk og moderne. Dette er ord som beskriver Tribal Fusion.

På dette 6-ukertskurset lærer du de mest grunnleggende bevegelsene som denne sofistikerte danseformen bygger på.

Etter en kort oppvarming går vi gjennom sentrale teknikkøvelser, hele tiden med fokus på flott holdning og rene isolasjoner. Bevegelsene drilles til musikk som er like eklektisk som danseformen selv, alt fra alternativ pop og elektronisk musikk til rytmer spilt på noen av verdens eldste instrumenter. Mot slutten av kurset setter vi bevegelsene sammen til en kort kombinasjon som kombinerer skulpturelle positurer med elegante overganger og isolasjoner i ekte Tribal Fusion-stil.

Du kommer til å gå fra dette kurset med økt kroppsbevissthet og et grunnleggende repertoar av bevegelser som du kan bygge videre på i Tribal Fusion eller ATS® klasser.

Workshop: Premiere! Nye ATS®-bevegelser
Blog, Workshops

Workshop i American Tribal Style® 25. mars 2012

Premiere! Nye bevegelser
Jordnær og elegant, men også kreativ og leken. Det er ord som beskriver American Tribal Style® dans. Fra de suggererende og magiske sakte bevegelsene til de dramatiske og eksplosive raske trinnene. Vi utforsker denne energifylte, multikulturelle dansen som er en av verdens raskest voksende dansestiler.

ATS® er et dansespråk som “snakkes” på alle kontinenter, og personer som aldri har møtt hverandre tidligere kan danse sømløst sammen fra første strofe. På dette kurset skal vi utforske nyutviklede dansetrinn med fokus på en åpen kroppsholdning, vakre overganger og flyt.

Vi går grundig gjennom de nye trinnene, først fotarbeid og hofter før vi legger til myke armer og hender. Vi utforsker hvordan vi kan bruke energiflyten for å oppnå et rent og uanstrengt danseuttrykk.  Alle trinnene egner seg meget godt til solodans, men det er når man danser sammen i gruppe at spontaniteten og dynamikken som kjennetegner dansen kommer til sin rett. Så vi setter sammen trinnene og bruker dem i en non-verbal dansedialog mellom to og tre personer som danser sammen.

Du kommer til å gå fra dette kurset med flere inspirerende trinn til ditt repertoar og kunnskap om hvordan du kan improvisere fram en dans sammen med andre ved å bruke enkle tegn.

 • Tid: søndag 25. mars kl. 10-12
 • Instruktør: Jorunn Sjølli, FCBD® Sister Studio
 • Åpent nivå

Disse workshoppene er eksklusive og intime med et begrenset antall deltakere for å gi så tett oppfølging som mulig. Blir de fulltegnet, vil vi tilby å sette dem opp igjen ved en senere anledning.

 • Priser: En workshop kr. 250,-, to workshops kr. 450,-
 • Påmelding: mail@otbs.no / tlf. 41 44 50 55
 • Sted: Studio Orient, Arbeidergata 4, Oslo
Workshop: Tribal Fusion sakte dans med stor SSSSS
Blog, Workshops

Workshop i Tribal Fusion 25. mars 2012

Sakte dans med stor SSSSS
Slangeaktig, sensuell, sterk og skulpturell. Dette er ord som beskriver sakte Tribal Fusion dans. Fra det skjøre og vakre til det sterke og intense. Vi utforsker dynamikken i en av verdens mest feminine dansestiler.

På dette kurset blir det ingen lange, kompliserte koreografier, bare korte kombinasjoner som drilles med fokus på musikalitet og utførelse.

Etter en kort gjennomgang av sentrale teknikk-øvelser, setter vi bevegelsene sammen til sekvenser som kombinerer skulpturelle positurer med elegante overganger og isolasjoner i ekte Tribal Fusion stil. Enkle improvisasjons-øvelser inspirert av Tribal Fusion innovatøren Mira Betz, vil aktivisere din kreativitet og oppmuntre deg til å integrere pusten i bevegelsene.

Du kommer til å gå fra dette kurset med mer raffinert teknikk, økt kroppsbevissthet og flere nye kombinasjoner i ditt repertoar.

Anbefalte forkunnskaper: noe erfaring innen magedans, ATS eller Tribal Fusion

Denne workshoppen er eksklusiv og intim med et begrenset antall deltakere for å gi så tett oppfølging som mulig. Blir den fulltegnet, vil vi tilby å sette den opp igjen ved en senere anledning.

 • Tid: søndag 25. mars kl. 12:30-14:30
 • Instruktør: Miriam Gjerstad
 • Anbefalte forkunnskaper: noe erfaring innen magedans, ATS eller Tribal Fusion

Disse workshoppene er eksklusive og intime med et begrenset antall deltakere for å gi så tett oppfølging som mulig. Blir de fulltegnet, vil vi tilby å sette dem opp igjen ved en senere anledning.

 • Priser: En workshop kr. 250,-, to workshops kr. 450,-
 • Påmelding: mail@otbs.no / tlf. 41 44 50 55
 • Sted: Studio Orient, Arbeidergata 4, Oslo
Miriam Embla Oslo Tribal Bellydance School
Blog, Workshops

Tribal Fusion workshops november 2011

Lørdag 12. og søndag 13. november holder Miriam Gjerstad to workshops: Tribal Fusion teknikk og Tribal Fusion koreografi.

Kursene kan tas hver for seg, eller man kan ta begge da de komplimenterer hverandre. Begge kurs holdes i Studio Orient, Arbeidergata 4. Påmelding kan gjøres til miriam@otbs.no eller på tlf. 959 23 759.

 • Ett kurs à 3 timer = 350,-
 • Begge kurs 6 timer til sammen = 600,-

Tribal Fusion teknikk
Vi jobber med isolasjoner, flyt, tyngde samt å skape motstand i kroppen for å få den karakteristiske seigheten som kjennetegner Tibal Fusion stilen.

 • Tid: lørdag 12. november kl. 11-14
 • Nivå: åpent

Tribal Fusion koreografi
Lær en tribal fusion koreografi til “Kakore Ja” av Helm. Denne nydelige akustiske låta skifter mellom up tempo og sakte partier.

 • Tid: søndag 13. november kl. 11-14
 • Nivå: litt øvet og oppover

Tribal Fusion – en moderne magedansstil
Tribal Fusion inneholder bevegelser fra tradisjonelle egyptiske magedans samt moderne magedansteknikk og inspirasjon fra flamenco og skulpturelle positurer fra Odissi.. Les mer om Tribal Fusion

Miriam Gjerstad – kunstner og danser
Miriam har danset i en årrekke, og har rukket å ta Level 1-sertifikasjon ved Salimpour School of Dance og General Skills-sertifikasjon hos Carolena Nericcio fra FatChanceBellyDance.. Les mer om Miriam

Jorunn Sjølli Oslo Tribal Bellydance School
Blog, Workshops

ATS® intensive Sunday 3 April 2011

Welcome to a fun introduction to American Tribal Style bellydance. Don’t miss this opportunity to learn some cool Tribal bellydance steps!

This is the plan for the workshop: Posture, 6 basic steps (slow and fast movements), simple cues and transitions and 1 standard trio formation.

 • Level: open
 • Time: sunday 3 April 10:00-11:00
 • Place: Oslo Magedansstudio, Karl Johans gate 17
 • Price: NOK 150,-
 • Teacher: Jorunn Sjølli
 • Registration: write “tribal” and your full name and address and send it to oslomagedans@hotmail.com or send an SMS to 91 83 66 53.

This workshop is arranged by 1001 Nights – Oslo Bellydance Festival.

About Jorunn
After many years of intensive training with the best ATS bellydance teachers in the world, including Carolena Nericcio, Megha Gavin and Devi Mamak, Jorunn formed Oslo Tribal Bellydance School in 2009 to share the knowledge and the joy of ATS to new tribal dancers.

Learn more about Jorunn

About ATS
American Tribal Style® bellydance is always exciting and refreshingly unpredictable because it’s generally improvised. Moves are initiated by the lead dancer through a series of subtle cues and transitions. And everyone get to lead! American Tribal Style® is based on an adaption of the folkloric dances and ancient dance techniques of North Africa, Spain, North India and the Middle East.

Learn more about ATS