6-ukerskurs i American Tribal Style® starter opp mandag 16. april 2012

ATS® Level 3 Movements & Concepts
Kreativitet, spontanitet, danseglede og dynamikk. Dette er ord som beskriver American Tribal Style® dans.

På dette 6-ukerskurset tar vi for oss moderne ATS® bevegelser og jobber med hvordan vi kommer inn og ut av disse slik at du får nye kombinasjoner til repertoaret ditt. Vi utforsker hvordan vi kan bruke energiflyten for å oppnå et rent og uanstrengt danseuttrykk med fokus på interessante, tette og intime gruppeformasjoner.

Det legges vekt på å ha et tydelig kroppsspråk med presis artikulasjon mellom bevegelse og rytme, samt å utvikle riktig holdning. Vi går gjennom enkle øvelser for å stimulere kreativitet og diskuterer elementene som skaper sterk scenetilstedeværelse, slik at både bevegelser, formasjoner, kombinasjoner og uttrykk blir gjennomarbeidet.

Du kommer til å gå fra dette kurset med nye og interessante formasjoner som gjør improvisasjonen enda mer dynamisk. Målet er å gi kursdeltakerne effektive verktøy for å lenke bevegelser sammen og lage egne kombinasjoner. Du vil også lære hvordan du oppnår kontraster i dansen ved å bruke frasering i musikken for å skape dynamikk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s