Workshop: Essential Tribal Fusion arms

Workshop 21 July 2012: In this workshop we will take a closer look at the most characteristic element of Tribal Fusion: snakelike, strong and liquid arms.

We will systematically work through a series of isolation exercises designed to achieve clearer arm undulations and floreos. Exercises utilizing visualization are central in fine-tuning movements and imbuing them with different qualities, such as airy and weightless or earthy and gooey. We will experiment with different images untill, hopefully, you will find something that works for you.

Towards the end of the workshop, we string the movements together into a short combination comprising photogenic poses and isolations tied together with elegant transitions in classic Tribal Fusion style. The movements are drilled to music as eclectic as the dance style itself, everything from alternative pop and electronic music to rhythms  played on instruments as old as time.

You will leave this workshop with increased awareness of how you can frame movements, making your dance more complete whether you are into Tribal Fusion or ATS®.

Registrer for the workshop here

Workshop: Eleganse ut til fingertuppene

På dette kurset fordyper vi oss i det mest karakteristiske elementet i Tribal Fusion: slangeaktige, sterke og flytende armer.

Vi går systematisk gjennom en rekke isolasjonsøvelser for å få tydeligere arm undulations og floreos. Visualiseringsøvelser er sentrale for å finstemme bevegelsene med forskjellige kvaliteter, som lett og vektløst eller jordnært og seigt. Vi prøver oss fram med forskjellige mentale bilder slik at du finner noe som fungerer for deg.

Mot slutten av kurset setter vi bevegelsene sammen til en kort kombinasjon hvor fotogene positurer og isolasjoner knyttes sammen ved hjelp av elegante overganger i ekte Tribal Fusion-stil. Bevegelsene drilles til musikk som er like eklektisk som danseformen selv, alt fra alternativ pop og elektronisk musikk til rytmer spilt på noen av verdens eldste instrumenter.

Du kommer til å gå fra dette kurset med en økt bevissthet om hvordan du kan ramme inn bevegelser og gjøre dansen din fullendt med vakre armer enten du danser Tribal Fusion eller ATS®.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s