Tribal Fusion class

Get your drill on! Starting January 21st, 6 weeks of fun tribal fusion drills and short combinations featuring essential technique for the fusion dancer.

21. januar begynner et nytt 6 ukerskurs i tribal fusion teknikk og korte kombinasjoner med isolasjoner, sterke armer og mange repetisjoner til fengende musikk.

Tribal Fusion Open technique

Here is your chance to drill technique without having to worry about what the next move is! It takes many repetitions to ingrain movements into the muscle memory, this 6 week course will take you a bit closer. In this class, the most fundamental isolations are drilled at a pace that is adjusted to the general level of the students. Each class ends with a short combination utilising the movements covered in inventive ways.

  • Time: Mondays 17:30-18:30
  • Dates: January 21st, 28th, February 4th, 11th, 25th, March 4th. ( No class feb. 18th!)
  • All levels welcome
  • Fee: 650,- (drop in: 150,-)
  • Location: Studio Orient, Arbeidergata 4, Oslo
  • Instructor: Miriam Embla
  • Påmelding til miriam@otbs.no

Åpen teknikk

Her får du anledning til å terpe på teknikk uten å måtte tenke på hva neste trinn er! Mange repetisjoner må til før en bevegelse sitter ordentlig i den muskulære hukommelsen, dette 6 ukers kurset vil ta deg et godt stykke på vei. De mest grunnleggende isolasjonene drilles i et tempo som tilpasses nivået på elevene. Til slutt setter vi bevgelsene sammen til en kort kombinasjon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s