Pilates

The pilates method is named after Jospeh Pilates (d. 1967), who developed the exercise program in the beginning of the 1900’s. He opned his first studio in New York in 1926. The method quicky became popular especially among actors and dancers due to increased body control and awareness. The pilates method focuses on consentration, precision and fluidity of movements.

Study Pilates with Vibeke Vesterhagen →

Pilates is well suited basic training for dancers and makes you better prepared for spesific training in your character style. With regular pracitce you will get:

 • Stronger core muscles
 • Improved posture
 • Increased body control and positive body awareness
 • Increased stability and strenght
 • Improved mobility
 • Better balance

Pilates er en treningsmetoden som er oppkalt etter Joseph Pilates (d. 1967), som utviklet og satte øvelsene i system på begynnelsen av 1900-tallet. Det første pilates-studioet åpnet i New York i 1926. Pilates-metoden ble raskt populær spesielt blant skuespillere og dansere pga økt kroppskontroll- og bevissthet. Pilates-metoden fokuserer på konsentrasjon, presisjon og flyt i bevegelsene.

Pilates passer godt som grunntrening for dansere og gjør deg bedre rustet til spesifikk trening i din stilart. Ved regelmessig trening vil du få:

 • Bedre kjernemuskulatur
 • Bedre holdning
 • Økt kroppsbeherskelse og positiv kroppsbevissthet
 • Økt stabilitet og styrke
 • Bedre bevegelighet
 • Bedre balanse

Foto: J. Vílchez (øverst), se original