JOURNEY OF TRANSFORMATION: TANTRA YOGA MEETS BELLYDANCE!

Scroll down for English

Velkommen til en dag med ulike bevegelses- og meditasjons praksiser søndag 25. februar!

“Tantra Yoga and Group Connection” med Alena (Engelsk)
A Journey Of Transformation er in invitasjon til utforskning der du oppmuntres til å lytte til ditt eget hjerte og din egen kropp. Her kombineres Tantrisk Yoga, meditasjon og pusteøvelser for å øke kroppsbevisstheten og komme i kontakt med deg selv og de rundt deg. (Les mer om Alenas kurs på engelsk under)

Dans med Miriam Embla (Norsk/Engelsk)
Gjennom en rekke teknikk- og improvisasjonsøvelser fra magedans og vestlig samtidsdans, vil vi leke og utforske kroppens potensiale for bevegelse med spesielt fokus på sirkulære bevegelser.

Deilige dype åttetall og feminine bølgende bevegelser med Aurora (Norsk/Engelsk) AVLYST!
Denne timen kommer vi til å ta utgangspunkt i åttetallet, og jobbe med både hofter og overkropp. Vi vil leke litt med energien i bevegelsene og utstrekningen av dem – la de utvikle seg som bølger, fra små impulser til dype, seige bevegelser. Noe av målet med denne timen vil være å holde seg avslappet, nyte bevegelsen og ha en god pust, samtidig som vi jobber med bevegelser som øker i intensitet.

Tidsplan: 
11:00-13:30 Tantrisk Yoga og meditasjon med Alena kr 400
13:30-14:00 Lunsj (ta med egen matpakke eller benytt deg av en av kafeene/bakeriet i nærheten)
14:00-15:15 Dans med Miriam Embla kr 200
15:30-16:45 Dans med Aurora kr 200 AVLYST!
Pris for alle workshops: kr 500

Sted:
Torshovloftet, Kulturslottet Soria Moria 5.etasje,
Vogtsgate 64, 0477 Oslo

Åpent for alle fra 16 år og opp. Ingen erfaring med yoga, meditasjon eller dans nødvendig.

Bindende påmelding til miriam@otbs.no

Drop ins er velkomne!

JOURNEY OF TRANSFORMATION: TANTRA YOGA MEETS BELLYDANCE!

Sunday 25th February.

Tantra Yoga and Group Connection with Alena (English)
A Journey Of Transformation is an invitation into inquiry, encouraging you to listen to your own heart and body. This is an opportunity to awaken to the sacred tremor within! Combining Tantric Yoga, meditation, and breathing techniques, use pulsations of stillness and movement to heighten body awareness, increase overall health and connection to Self along with those around you. You will not only increase flexibility, strength, connection and health, but you may well experience more joy and a greater sense of being alive.

There will be partner exercises along with individual practices. You are encouraged to bring a journal and something that is meaningful and connecting to you (ie. a picture or bracelet, etc).

Delve into the depth beyond the void you so yearn to escape. Gift yourself the essence of total abandon. Hold on to no thing and let go of all reprise. Be with all there is, with all it is here to offer you and be daring to learn. Be willing to listen and brave enough to hear. Transformation is but a mystery and if you look this mystery in the eye, you see there is nothing and everything all at once, laying there before us. The spaces on this planet are but mirrors of all you agreed to stumble upon. You’re on this path for the timeless treasure of unconditional being. You are thrown conditions to grow into the unlimited source of all you are. The vibration is raising…rising. The Body grows lighter and the messages get louder. listen, listen..tune in. Join us into the Journey of Transformation!

Dance with Miriam Embla (Norwegian/English)
Through a series of technique and improvisational exercises from bellydance and contemporary western dance, we will play and explore the bodys potential for movement with a a special focus on circular movements.

Luscious, deep figure eights and undulating movements with Aurora (Norwegian/English) CANCELLED 
With the figure eight as a starting point, we will be working with both hips and torso. We’ll play with the energy in movements and their extent – letting them develop like waves, from small impulses to deep movements. Part of the goal of this class is to stay relaxed, enjoy the movement and maintain the breath as we increase the intensity of the movements.

Schedule: 
11:00-13:30 Tantra Yoga and Group Connection with Alena kr 400
13:30-14:00 Lunch (bring own lunch or visit one of the cafès/bakeries nearby)
14:00-15:15 Dance with Miriam Embla kr 200
15:30-16:45 Dance with Aurora kr 200 CANCELLED
Price for all workshops: kr 500

Place:
Torshovloftet, Kulturslottet Soria Moria 5.etasje,
Vogtsgate 64, 0477 Oslo

Open for all, 16 years and up. No previous experience with yoga, meditation or dance necessary.

To register, email miriam@otbs.no
Please note that registration is binding.

Drop ins welcome!